Allekirjoita kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Vaikuta nyt.

Tasa-arvoisella avioliittolailla tarkoitetaan lakimuutosta, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat mennä naimisiin keskenään. Muutosta ajaa Tahdon 2013 -kampanja yhteistyössä Avoimen ministeriön kanssa. Kansalaisaloitteen kautta laki voidaan tuoda vielä tällä hallituskaudella eduskunnan käsiteltäväksi. Nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen alkaa 19.3.2013. Allekirjoita kansalaisaloite verkkopankkitunnuksillasi täällä.

Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaisi sitä, ettei avioliittoa enää määriteltäisi vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Laki antaisi samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden avioitua ja poistaisi näin osaltaan monia kummallisia tilanteita, joihin laki rekisteröidyistä parisuhteista on johtanut. Lain vaikutukset olisivat pääpiirteissään seuraavat:


LAKI TARKOITTAA:

papereita
Vähemmän byrokratiaa, vähemmän tuhlausta
Tasa-arvoinen avioliitto asettaisi kaikki avioparit oikeudellisesti samalle viivalle kaikissa tilanteissa. Tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuisi, mikä tarkoittaisi merkittävää byrokratian vähenemistä ja sitä, että kunkin parin oikeudellinen asema Suomessa olisi selkeästi ja yhdenmukaisesti määritelty.


papereita
Sama sukunimi ilman erillistä hakemusta
Tällä hetkellä parisuhteensa rekisteröivä pari joutuu erikseen anomaan maistraatilta yhteistä sukunimeä, mikä on sekä aikaavievä että turhaan resursseja syövä prosessi. Tasa-arvoinen avioliittolaki antaisi kaikille parisuhteensa virallistaville pareille yhtäläisen oikeuden yhteiseen sukunimeen ilman turhaa byrokratiaa ja rahanmenoa.


papereita
Oikeutta tulla harkituksi adoptiovanhemmiksi yhdessä – ei yksi kerrallaan
Homoilla ja lesboilla on jo adoptio-oikeus – yksin. Tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollistaisi parin tulemisen adoptiovanhemmiksi yhtä aikaa, eikä niin kuin nyt, että toinen joutuu adoptoimaan ensin yksin ja toinen sitten adoptoi kumppaninsa lapsen. Lapsen edun mukaista on, että molemmat hänen kanssaan arkea elävät henkilöt voivat tulla lapsen vanhemmiksi yhtä aikaa.


papereita
Ei enää pakkoa tuoda esiin seksuaalinen suuntauksensa joka kerta kun täyttää lomakkeen.
Väestörekisteristä, erilaisista henkilörekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä voidaan poistaa rekisteröidyn parisuhteen kategoria. Näin seksuaalivähemmistöjen ei enää tarvitsisi ilmoittaa suuntaustaan joka kerta kun täyttävät siviilisäätyä tiedustelevan lomakkeen, tai vaikka vastaavat markkinointikyselyyn.


papereita
Turvaa sateenkaariperheiden lapsille
Tuhannet suomalaiset lapset elävät sateenkaariperheissä. Tutkimusten mukaan näiden perheiden suurimpia haasteita on ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen. Tasa-arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille, heidän vanhemmilleen ja heidän lähiympäristölleen selkeän viestin siitä, että heidän perheensä on yhtä arvokas ja hyvä kuin muutkin perheet.


LAKI EI TARKOITA:

papereita
Kirkkohäitä homoille
Kirkolla on täysi vapaus päättää omista käytännöistään eikä sille lain myötä tulisi velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Samaa sukupuolta olevat parit saisivat jatkossakin siviilivihkimyksen.


papereita
Homoadoptiobuumia
Luovuttajamaiden tiukkojen kriteerien vuoksi samaa sukupuolta olevat parit eivät esimerkiksi Ruotsissa ole voineet adoptoida ainuttakaan lasta ulkomailta, vaikka adoptio-oikeus on siellä ollut voimassa vuodesta 2003. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus ei ole myöskään vaikuttanut negatiivisesti ruotsalaisten heteroparien adoptiomahdollisuuksiin.


papereita
Avioliittoinstituution perustan kyseenalaistamista
Päin vastoin. Tutkimusten mukaan tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö itse asiassa lisää avioliiton arvostusta instituutiona, sillä yhä suuremmalla joukolla ihmisiä on mahdollisuus sitoutua siihen. Samaa sukupuolta oleville pareille tämä tarkoittaisi entistä tiiviimpää sitoutumista yhteiskunnallisiin ihanteisiin ja normeihin.


Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole keneltäkään pois

Laki koskettaa suurta joukkoa suomalaisia ja antaa heille ja heidän perheilleen avioliiton mukanaan tuomaan yhteiskunnallisen tuen ja institutionaalisen turvan, mutta keneltäkään se ei ota mitään pois.

Allekirjoita kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa 19.3. alkaen Avoimen ministeriön kautta.

Mainokset