Vaalikoneiden tulokset

Kaikki puolueet

MTV3:n vaalikoneessa näkyy, miten eri eduskuntapuolueiden ehdokkaat ovat vastanneet kysymykseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Puolueiden sijoittumisen kysymyksessä näet tästä.

Tietosuojasyistä emme toistaiseksi ole koonneet vaalikonevastauksia tälle sivulle vaan linkittäneet suoraan YLE:n vaalikoneeseen. Pääset oman vaalipiirisi kansanedustajien vastauksiin suoraan kunkin vaalipiirin linkin kautta.

Lukuohje: Edustajat ovat vastanneet vaalikoneen väitteeseen 4, joka kuuluu ”Rekisteröityneille homopareille pitää kuulua kaikki samat oikeudet kuin avioliiton solmineille heteropareille.” Sopivimmat ehdokkaat, jotka ovat 100% samaa mieltä vastaajan kanssa, ovat vastanneet kysymykseen ”täysin samaa mieltä”, 80% = ”jokseenkin samaa mieltä” ja vastaavasti 0% = ”täysin eri mieltä”.

Vaikuttamispyrkimykset tasa-arvoisen avioliittolain osalta kannattaa suunnata sellaisten kansanedustajien suuntaan, jotka ovat olleet vaalikoneen kannassaan epäröiviä tai kielteisiä eli joiden prosenttiluku on pieni.

Vaalikonevastaukset vaalipiireittäin:

Helsingin vaalipiiri

Uudenmaan vaalipiiri

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiri

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri

Hämeen vaalipiiri

Pirkanmaan vaalipiiri

Kymen vaalipiiri

Etelä-Savon vaalipiiri

Pohjois-Savon vaalipiiri

Pohjois-Karjalan vaalipiiri

Vaasan vaalipiiri

Keski-Suomen vaalipiiri

Oulun vaalipiiri

Lapin vaalipiiri

Mainokset